En smart agenda som tar dig från trend- och framtidsspaningar, exempel från verkligheten till hot och möjligheter!

Vi har byggt agendan med ett enda syfte: för att hjälpa dig dra nytta av digitaliseringens fördelar och att hjälpa dig ta de chanser som dyker upp därute. Agenda är uppdelad i fem block.

Läs mer om alla talare här >>


 

Moderator för dagen: Anna Bellman 


BLOCK 1:
  SAMHÄLLETS DIGITALISERING OCH TRENDSPANINGAR
Kammarsalen

Talare under detta block är:
Stefan Kulhanek / Kimon Konstantinidis, Axians  | Hälsar välkomna!
Andreas Ekström | “Keynote: Sju sätt att äga världen”
Fredrik Löfgren, Linköpings Universitet  | “Hur påverkar Robotar och AI samhället?”
Isabelle Ducellier, Barncancerfonden  | “Så använder vi robotar inom Barncancerfonden”


Nätverksfika


BLOCK 2: LEDA INNOVATION & DIGITAL TRANSFORMATION
Kammarsalen

Talare under detta block är:
Chris Pope, ServiceNow | “How to lead innovation” (engelsk session)
David Jardim, Axians Portugal |  “Case: Helix Nebula  – Mashine Learning” (engelsk session)
Christian Lambert, Vattenfall & Jan Hellgren, Axians | Case: Så jobbar Vattenfall med IoT-lösningar”


Kl. 12:20– 13:15 Lunchpaus


BLOCK 3: BRANSCHINDELADE DIGITALISERINGSEXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN
Kammarsalen

Talare under detta block är:
Tuva Palm,  CTO/CPO, Nordnet |
Sebastian Lindström, CIO Lernia | ”Hur skapas förutsättningar för digital utveckling”
Klas Ljungkvist, CIO SBAB | ”Kokbok i digital överlevnad”
Dan Ekholm, Head of IT strategy & architecture | ”Det digitala biobesöket”


Nätverksfika


BLOCK 4: HOT & MÖJLIGHETER
Kammarsalen

Talare under detta block är:
Anne-Marie Eklund Löwinder, IIS|  “Säkerhetsrisker i den utvecklade digitala vardagen – eller Internet of s**t.”
Åsa Persson, F5 |  “Digitaliseringen kräver smartare tänk runt säkerhet?”
Niklas Sundler Axians  |
Greger Jerlehagen, Cisco |


BLOCK 5: KEYNOTE: FRAMTIDSSPANING

Magnus Lindkvist |  “När börjar framtiden…och varför?”

 


Läs mer om alla talare här >>


Om SMART Conference:

Datum: onsdag 21 mars 2017
Tid: 08:45 – ca 17:00 med efterföljande After Work och eftersnack på Berns.
Plats: Berns i Stockholm


Kontakta oss:

Bifoga Fil

Våra partners: